Butiran Projek

Web Design untuk klien Kerawang Embroidery. Rekaan laman web korporat berserta dengan fungsi lengkap sales funnel dan email marketing dan sistem pembayaran atas talian.

KlienKerawang Embroidery
SkillsWebdesign / Funnel
Websitekerawangembroidery.com

Design Web Korporat

E Skills Productions menyediakan perkhidmatan rekaan laman web korporat kepada Kerawang Embroidery, sebuah butik sulam goyang kerawang yang terkenal. Kami memahami kepentingan kehadiran digital yang profesional dan menarik untuk mempromosikan jenama butik sulam ini.

Rekaan Web

Rekaan Laman Web

Kami merancang dan membina laman web yang menarik dan estetik untuk Kerawang Embroidery. Laman web ini memperlihatkan koleksi sulam goyang kerawang yang unik dan kreatif. Rekaan laman web ini akan menampilkan produk dengan gaya yang menarik, memberikan maklumat penting mengenai butik sulam ini, dan menyediakan pengalaman pengguna yang lancar.

Sistem Kuiz dan Survey

Kami memasukkan sistem kuiz dan survey dalam laman web bagi Kerawang Embroidery. Sistem ini membolehkan pelanggan dan pengunjung untuk mengambil bahagian dalam kuiz yang berkaitan dengan sulam goyang kerawang. Kuiz ini dapat meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan memberi mereka peluang untuk mengetahui lebih banyak tentang seni sulam ini.

Pembangunan Apps dan Peranti

Aplikasi Android dan iOS

Kami membina aplikasi khas untuk Kerawang Embroidery yang boleh diakses melalui peranti Android dan iOS. Aplikasi ini akan memudahkan pelanggan untuk melayari koleksi sulam goyang kerawang, membuat pesanan, dan mendapatkan maklumat terkini mengenai promosi dan acara khas butik sulam ini. Aplikasi ini akan memberikan kenyamanan dan akses mudah kepada pelanggan.

Kesimpulan

E Skills Productions berkomitmen untuk memberikan rekaan laman web korporat yang berkualiti tinggi kepada Kerawang Embroidery. Kami mengutamakan kepuasan pelanggan dan berusaha untuk memberikan penyelesaian digital yang menyokong pertumbuhan dan promosi butik sulam goyang kerawang ini. Dengan rekaan laman web yang menarik, sistem kuiz yang interaktif, dan aplikasi Android dan iOS yang mudah digunakan, Kerawang Embroidery dapat meningkatkan kehadiran digital mereka dan memperluas jangkauan pasar mereka.