Penafian

Penafian Laman Web

Maklumat yang diberikan oleh E SKILLS PRODUCTIONS (“pihak kami,” “E Skills,” atau “kami”) di https://eskillsproductions.com/ (“Laman”) hanya untuk tujuan maklumat umum. Semua maklumat di Laman disediakan dengan niat baik, namun kami tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun, tersurat atau tersirat, mengenai ketepatan, kecukupan, kesahan, kebolehpercayaan, ketersediaan atau kelengkapan setiap maklumat di Laman.

DALAM APA JUA KEADAAN DAN SITUASI, KAMI TIDAK MEMILIKI TANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU KERUGIAN ATAU KEROSAKAN SETIAP APA JUA TINDAKAN ANDA KERANA MENGIKUT KEPUTUSAN DAN CADANGAN DI LAMAN WEB INI ATAU MENGIKUT SETIAP MAKLUMAT YANG DIBERIKAN DI LAMAN INI. PENGGUNAAN ANDA DAN KEPERCAYAAN ANDA DENGAN SETIAP MAKLUMAT DI LAMAN INI ADALAH RISIKO TANGGUNGAN ANDA SENDIRI.

Penafian Hiperangkai Luar

Laman web ini mungkin mengandungi (atau anda mungkin dihantar melalui Laman) pautan ke laman web atau kandungan lain yang dimiliki atau berasal dari pihak ketiga atau pautan ke laman web lain melalui banner sepanduk atau iklan lain. Pautan luaran seperti itu tidak disiasat, dipantau, atau diperiksa untuk ketepatan, kecukupan, kesahihan, kebolehpercayaan, atau ketersediaan oleh kami.

KAMI TIDAK MENJAMIN ATAU MENGAMBIL TANGGUNGJAWAB ATAS KEBERKESANAN ATAU KEBOLEHPERCAYAAN SETIAP MAKLUMAT YANG DITAWARKAN OLEH LAMAN WEB KETIGA YANG BERKAITAN MELALUI LAMAN WEB INI YANG DIHUBUNGKANNYA. KAMI TIDAK AKAN MENJADI PIHAK ATAU BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PEMANTAUAN SETIAP TRANSAKSI ANTARA ANDA DAN PIHAK KETIGA YANG MEMBERIKAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN MEREKA.

Penafian Profesional

Blog Laman web ini tidak boleh dan tidak mengandungi nasihat profesional. Maklumat fotografi / videografi dan perkhidmatan web di blog ini disediakan untuk tujuan maklumat dan pendidikan umum sahaja dan bukan pengganti nasihat profesional. Oleh itu, sebelum mengambil tindakan berdasarkan maklumat tersebut, kami menggalakkan anda untuk berunding dengan profesional yang sesuai. Kami tidak memberikan apa-apa nasihat undang-undang.

PENGGUNAAN ATAU PERHUBUNGAN SETIAP MAKLUMAT YANG TERDAPAT DI LAMAN INI ADALAH SENDIRI DALAM RISIKO SENDIRI.