Butiran Projek Pembangunan Web Coaching & LMS Masterclass Embroidery

Web Design untuk klien Masterclass Embroidery. Rekaan laman web coaching dan online courses (LMS) berserta dengan fungsi lengkap komuniti, public dan private chat, sistem affiliate, sistem email marketing dan sistem pembayaran atas talian. Selain daripada berfungsi sebagai laman coaching, laman web ini juga memuatkan beberapa fungsi lain seperti live streaming.

KlienMasterclass Embroidery
SkillsWebdesign / LMS / Coaching / Komuniti / Chat / Live Stream
Websitemasterclassembroidery.com

LMS & Coaching Website

E Skills Productions menyediakan perkhidmatan rekaan laman web untuk coaching dan workshop sulam goyang kerawang Masterclass Embroidery. Kami memahami kepentingan kehadiran digital yang profesional dan interaktif untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran.

Rekaan Web

Rekaan Laman Web Coaching

Kami merancang dan membina laman web coaching yang menarik dan sesuai untuk Masterclass Embroidery. Laman web ini memudahkan pendaftaran dan maklumat berkaitan kursus dan workshop. Kami turut memastikan rekaan laman web coaching yang menarik, penampilan yang profesional, dan antaramuka yang mudah digunakan.

Sistem LMS dan eLearning

Sistem LMS

Kami menyediakan sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS) yang membolehkan Masterclass Embroidery mengendalikan dan menguruskan kandungan pembelajaran secara teratur. Sistem LMS kami ini memudahkan penyampaian bahan pembelajaran, pemberian tugasan, penilaian, dan pemantauan kemajuan peserta secara sistematik.

Sistem Komuniti dan Chat

Kami membangunkan sistem komuniti dan chat untuk memungkinkan interaksi antara peserta kursus dan guru. Sistem ini memperkukuhkan jalinan sosial dan menyediakan platform untuk berbincang, berkongsi idea, dan bertanya soalan berkaitan sulam goyang kerawang.

Sistem Email Marketing

Kami memperkenalkan sistem email marketing untuk Masterclass Embroidery. Sistem ini membolehkan penghantaran emel promosi, pengingat kursus, dan perkongsian maklumat penting kepada pelanggan secara teratur, meningkatkan kesedaran dan melibatkan pelanggan.

Jualan Produk Digital & Fizikal

Kami menyediakan platform untuk menjual produk digital dan fizikal yang berkaitan dengan sulam goyang kerawang. Masterclass Embroidery boleh mempamerkan dan menjual produk mereka, seperti video tutorial, reka bentuk sulaman, dan peralatan sulaman secara dalam talian.

Sistem Live Streaming

Kami menyediakan perkhidmatan live streaming untuk Masterclass Embroidery. Ini membolehkan sesi latihan dan kuliah disiarkan secara langsung melalui laman web, membolehkan peserta berinteraksi secara real-time dengan guru dan memudahkan akses kepada pembelajaran dalam talian.

Sistem Affiliate

Kami membangunkan sistem affiliate yang membolehkan peserta kursus dan ahli komuniti Masterclass Embroidery menjana pendapatan tambahan dengan mempromosikan kursus dan produk kepada orang lain. Sistem ini akan melacak jualan yang dihasilkan oleh affiliate dan memberi ganjaran atau komisen kepada mereka.

Sistem Grading

Kami menyediakan sistem grading yang membolehkan guru menilai tugasan atau ujian peserta kursus secara automatik. Sistem ini akan memudahkan proses penilaian dan memberikan maklum balas kepada peserta mengenai prestasi mereka.

Gamifikasi

Kami mengintegrasikan elemen gamifikasi dalam laman web coaching Masterclass Embroidery. Dengan penggunaan elemen seperti papan skor, pencapaian, dan hadiah, sistem gamifikasi ini akan meningkatkan motivasi dan keberinteraksian peserta dalam pembelajaran.

Kesimpulan

E Skills Productions menyediakan rekaan laman web coaching dan sistem yang berkualiti tinggi untuk Masterclass Embroidery. Kami mengutamakan pengalaman pembelajaran yang baik, antara-muka yang mesra pengguna, dan kepuasan pelanggan. Rekaan laman web dan sistem yang kami tawarkan akan memperkukuhkan kehadiran digital Masterclass Embroidery, menjadikannya pilihan yang unggul dalam dunia sulam goyang kerawang dan coaching sulaman.