Info Pembinaan Aplikasi Yaasin dan Tahlil

Yaasin dan Tahlil Apps adalah aplikasi yang dibangunkan oleh E Skills Productions untuk peranti Android dan iOS. Aplikasi ini menyediakan pelbagai kandungan berkaitan bacaan Yaasin dan Tahlil, yang merupakan amalan penting dalam agama Islam.

Ciri-Ciri Aplikasi

  • Teks Bacaan dan Terjemahan Yaasin
  • Bacaan Tahlil Ringkas
  • Doa Tahlil
  • Audio Bacaan Yaasin

Teks Bacaan dan Terjemahan Yaasin

Aplikasi ini menyediakan teks lengkap bacaan Yaasin dengan terjemahan dalam bahasa Melayu. Pengguna dapat membaca Yaasin dan memahami maknanya dengan lebih baik melalui terjemahan yang disediakan. Ini membantu pengguna menghayati bacaan Yaasin secara lebih mendalam.

Bacaan Tahlil Ringkas

Aplikasi ini juga memuatkan bacaan Tahlil yang ringkas. Bacaan ini mengandungi doa-doa dan zikir-zikir penting yang dibaca semasa majlis Tahlil. Pengguna dapat mempelajari dan mengamalkan bacaan Tahlil dengan mudah melalui aplikasi ini.

Doa Tahlil

Selain bacaan Tahlil, aplikasi ini menyediakan koleksi doa-doa Tahlil yang boleh dibaca oleh pengguna. Doa-doa ini memohon rahmat dan keampunan dari Allah SWT untuk orang yang telah meninggal dunia. Pengguna dapat menggunakan aplikasi ini sebagai rujukan dan panduan dalam melaksanakan doa Tahlil dengan baik.

Audio Bacaan Yaasin

Aplikasi ini turut menyediakan rakaman audio bacaan Yaasin. Pengguna dapat mendengarkan bacaan Yaasin dengan baik dan mengikutinya secara tepat. Ini membantu pengguna dalam memperbaiki sebutan dan intonasi bacaan Yaasin.

Aplikasi Yaasin dan Tahlil yang dibangunkan oleh E Skills Productions bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mempelajari dan mengamalkan bacaan Yaasin dan Tahlil. Dengan teks bacaan dan terjemahan Yaasin, bacaan Tahlil ringkas, koleksi doa Tahlil, dan rakaman audio bacaan Yaasin yang disediakan, pengguna dapat memperkukuhkan hubungan spiritual mereka dan menjalankan amalan-amalan yang dianjurkan dalam agama Islam. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam melaksanakan Yaasin dan Tahlil dengan penuh penghayatan dan keinsafan.

KlienRaudatul Maghfirah
SkillsPembinaan Apps / iOS / Android
Tags, , ,