Butiran Projek

E Skills Productions telah menyediakan perkhidmatan dalam bidang webdesign, eCommerce, dan sistem derma khas untuk projek Raudatul Maghfirah, sebuah pusat dakwah dan latihan yang bertujuan menyebarkan ilmu dan kebaikan.  

KlienRaudatul Maghfirah
SkillsWebdesign / Event / Donation
Websiteraudatulmaghfirah.com

Pembangunan Web, eCommerce dan Donasi

E Skills Productions menyediakan perkhidmatan mereka laman korporat, eCommerce, dan sistem derma untuk projek Raudatul Maghfirah, sebuah pusat dakwah dan latihan. Kami telah merancang dan mereka laman web yang menarik, membangun platform eCommerce yang berfungsi dengan baik, dan memperkenalkan sistem derma yang efektif untuk memudahkan sumbangan kepada projek ini. 

Rekaan Web

Webdesign

Kami merancang dan membina laman web yang menarik dan berfungsi dengan baik bagi Raudatul Maghfirah. Laman web kami akan menggambarkan identiti dan misi pusat dakwah dan latihan ini serta menyediakan pengalaman pengguna yang baik. Kami juga memastikan rekaan web yang responsif, antaramuka yang intuitif, dan kandungan yang teratur dan informatif.

Sistem eCommerce

Kami membantu memyediakan platform eCommerce yang sesuai untuk Raudatul Maghfirah. Dengan platform ini, Raudatul Maghfirah dapat menjual produk-produk dakwah, bahan bacaan, dan barangan lain yang berkaitan secara dalam talian. Kami juga terlibat secara langsung dalam memastikan bahawa sistem eCommerce berfungsi dengan lancar, menyediakan pengurusan inventori yang baik, dan memudahkan transaksi pelanggan.

Sistem Donasi

Kami turut membina sistem derma yang membolehkan individu dan pihak luar memberikan sumbangan secara dalam talian untuk menyokong usaha-usaha dakwah dan kebajikan Raudatul Maghfirah. Sistem derma ini dirangka untuk memudahkan sumbangan dan memantau perbelanjaan yang dilakukan. Kami turut memastikan kebolehpercayaan dan keselamatan transaksi derma.

Kesimpulan

E Skills Productions komited dalam memberikan perkhidmatan webdesign, eCommerce, dan sistem derma yang berkualiti tinggi bagi projek Raudatul Maghfirah. Kami mengutamakan kepuasan pelanggan dan berusaha untuk memberikan hasil yang memenuhi dan melampaui jangkaan. Kami yakin bahawa dengan kehadiran digital yang profesional dan fungsi eCommerce yang efektif, projek Raudatul Maghfirah dapat lebih mudah menyebarkan dakwah dan mencapai matlamat kebajikan yang diimpikan.